Agendatravel

Agenda travel © 2019 3 | 16 Kerneværdier og ïġëÝâìäÚÛÞçÝÞ ĚëæÚëÞãìÞë ÈääÞ íè ĚëæÚëÞãìÞë Þë Þçì èà ÝÞëßèë íÚàÞë ïâ ÛÞàëÞÛÞí ċÚí ìäëġÝÝÞëìòċ Úåïèëåâàí Vi mener, at den bedste rejse opstår i dialogen mellem jer og os. I ved, hvad I vil opnå med rejsen, vi har erfaringen og værktøjerne til at føre jeres ønsker ud i livet. Måske kan vi endda i fællesskab få øje på ønsker, som I end ikke vidste, at I havde. Med 25 års erfaring i bagagen og et solidt netværk rundt om i verden, äÚç ïâ ìäÚÛÞ ÝÞ èéíâæÚåÞ ëÚææÞë ßèë çÞíèé ãÞëÞì ĚëæÚëÞãìÞ Õâ åòííÞë til jeres ønsker og bidrager med vores erfaring. Vi måler op og skærer til, så rejsen altid vil være tilrettelagt efter jeres behov. Vi bryster os af et højt fagligt niveau kombineret med en professionel og personlig service. Det betyder, at I trygt kan overlade det praktiske arbejde med planlægningen og gennemførelsen til os. Loyalitet gennemsyrer hele vores virksomhed både internt med samarbejdspartnere og ikke mindst vores kunder. Êèëí ìÚàí Õâ ïâå æȒåÞì éȒ Ýâç ìîÜÜÞì ™ éȒ ÝÞç ïġëÝâ Ýî ìäÚÛÞë ßèë ĚëæÚÞí Skræddersy din næste ĚëæÚëÞãìÞ Professionel og personlig 25 års erfaring i bagagen